Cayma ve İptal Koşulları

28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkını kullanmak isteyen TÜKETİCİ’ler, Mesafeli Satış Sözleşmesi ile cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin SATICI tarafından bilgilendirildiklerini kabul ve beyan ederler.

CAYMA HAKKI VE SÖZLEŞMENİN FESHİ YA DA İPTALİ

 1. TÜKETİCİ, on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 6. madde hükmü ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. madde hükmü saklı kalmak üzere, Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden cayma hakkına sahiptir.
 2. Cayma hakkı bulunan hallerde işbu Sözleşme’de yer alan istisnalar saklı olmak üzere TÜKETİCİ, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından itibaren, cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI'ya yöneltmelidir. Cayma Hakkı, https://trtakademi.com/tr/iletisim linkinde yer alan e-posta adresine EK’te yer alan form doldurularak gönderilmek suretiyle iletilebilir. Cayma beyanının SATICI’ya ulaştırıldığına ilişkin ispat yükümlüğü TÜKETİCİ’ye aittir.
 3. Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında belirtilen gereklerin TÜKETİCİ tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Hizmet bedeli TÜKETİCİ'ye, Hizmeti satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecektir. Yine, sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde de, Hizmet bedeli tahsil edilmiş ise, bu bedel azami 14 gün içinde TÜKETİCİ'ye Hizmeti satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilecek olup, SATICI’nın banka/ finansman kuruluşlarının iade politikası nedeniyle gerçekleşebilecek gecikmelerden sorumluluğu bulunmamaktadır. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de TÜKETİCİ kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Hizmet tutarı, cayma, fesih veya iptal sonrasında aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasından sonra bu tutarın TÜKETİCİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, TÜKETİCİ olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.
 4. SATICI'nın iade edilecek bedel için, Mesafeli Satış Sözleşmesi, kanun ve ilgili yönetmeliklerden doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin SATICI'nın edimini ifa etmemesi nedeniyle TÜKETİCİ tarafından feshedildiği hallerde TÜKETİCİ’nin kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.
 5. TÜKETİCİ'nin satın alınan hizmetlere ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI'nın TÜKETİCİ'den olan, ödül puanlarına ilişkin bulunanlar da dahil, akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları ile hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.
 6. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesinde tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı belirtilen ve işbu Sözleşme konusu ile ilgili durumlar aşağıda belirtilmiştir:
  1. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 7. TÜKETİCİ'nin Yüz Yüze Sınıf Eğitimi, Sanal Sınıf (Çevrimiçi) Eğitimi, Kayıtlı (Online) Video Eğitim kategorilerinde yer alan Hizmetleri alması halinde, bu sözleşmelerin yukarıda belirtildiği şekilde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. maddesinde düzenlenen, “ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ’ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında olması nedeniyle, cayma hakkının istisnasını oluşturmaktadır.
 8. Bu nedenle, Kayıtlı Online Video Eğitim kategorilerinde yapılacak satın alma işlemlerinde Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin onaylanması sonrasında Satıcı tarafından Hizmetlere online olarak erişim hakkı sağlanması anında ifa gerçekleşmiş sayılacak ve bu andan itibaren TÜKETİCİ’nin cayma hakkı bulunmayacaktır.
 9. Yüz Yüze Sınıf Eğitimi ve Sanal Sınıf (Çevrimiçi) Eğitimi kategorilerinde yapılacak satın alma işlemlerinde ise, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin onaylanmasından itibaren başlayacak 14 günlük cayma süresi içerisinde SATICI tarafından belirlenen eğitim başlangıç tarihinin yer alması halinde, cayma hakkı en geç eğitim başlangıç tarihine kadar ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin onaylanmasından itibaren geçerli 14 günlük cayma süresini aşmamak koşuluyla yapılacak bildirim ile kullanılabilecektir. TÜKETİCİ’nin, eğitim başlangıç tarihinde online veya fiziki eğitim sınıfına gelmeyerek katılım sağlamasa bile, ifa gerçekleştirilmiş sayılacağından cayma hakkı bulunmayacaktır.
 10. Taraflar arasındaki Sözleşme’de yer alan eğitime ilişkin SATICI’dan kaynaklanan ve esaslı değişikliğe sebep olan durumlar söz konusu olduğunda TÜKETİCİ cayma hakkının yanında, Yüz Yüze Sınıf Eğitimi ve Sanal Sınıf (Çevrimiçi) Eğitimi başlangıç tarihinden 10 (on) gün öncesine kadar bildirmesi halinde bir sonraki ay düzenlenecek olan aynı konu başlığındaki eğitime katılma hakkına sahiptir.
 11. TÜKETİCİ, cayma süresi içinde Hizmet’in, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmaması sonucu meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Hizmet'in gereği gibi yerine getirilebilmesi için kullanılacak olan sistem ve donanımların kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa TÜKETİCİ cayma hakkını kaybedebilir.
Bu site tanımlama bilgileri kullanır. Sitede gezinmeye devam ederek, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Çerez Politikamız

BİZE ULAŞIN

TRT Akademi ile ilgili her türlü talep ve önerileriniz için iletişime geçebilirsiniz.
İletişim Formu